MTESS omomarandu umi tembiapo gua’úva rehegua

Asunción, Agencia IP.- Mba’apo, Jeporomomba’apo Ha Tetãygua Jeikoporã Motenondeha (MTESS) omomarandu tavayguára kuérape oĩha tembiapo gua’úva internet-pe. Ko’ã tembiapo oñeimo’ã iporãha, térã heta jey ha’e tembiapo vai rehegua.

Reñangarekóke ko’ã mba’e:

  • Aníke reike umi enlace gua’úva.
  • Ani reme’ẽ nde dato personal kuéra ndereikuaái ramo gueti pe tembiapo añetehápe.
  • Rejeporeka porã arã reme’ẽ mboyve oimeraẽichagua referencia personal térã profesional.

Tuicha mba’e ojehecha hag̃ua pe tembiapo pa añetetéva, rehecháke pe empresa ojeruréva mba’apohára oĩramo, ha tekotevẽ ramo, reheka asesoramiento experto ndive reike mboyve oimeraẽ tembiapópe taha’e tetã ryepýpe térã ambue tetãme.

Avei romomandu’a ndéve pe portal EmpleaPy ikatu ojeike tetã pukukue, ha’éva peteĩ plataforma añetetéva ha ojegueroviapáva ombohapéva ohekávo tembiapo. Reikuaasevéva térã reipota moñe’ẽrã, ikatu reñe’ẽ MTESS-pe 0983 677 682.

Compartir: